Verslo Šlovės Galerija

Verslo šlovės galerijos laureatai – verslo bei vadybos lyderiai – Lietuvoje renkami nuo 1999 m. Iniciatyva siekiama įvertinti asmenis, kurie prisideda ne tik prie verslo plėtros, bet ir prie visuomenės gerovės – besidalindami savo veiklos sėkme su ja. Tuos, kurie diegia naujoves, gerina prekių ir paslaugų kokybę. Tuos, kurie yra inovatyvumo, atkaklumo ir įžvalgumo pavyzdžiai.

Kandidatai apdovanojimams teikiami ir laureatai renkami, atsižvelgiant ne tik į jų veiklos sėkmę bei pozityvų poveikį visuomenei, bet ir į asmeninius nuopelnus. Keliami ir etikos, moralaus elgesio, reputacijos bei pripažinimo reikalavimai. Verslo Šlovės galerijos apdovanojimas yra ilgalaikių rezultatų, o ne konkrečių metų veiklos, įvertinimas. Be to, laureatu galima tapti tik kartą.

Idėja pagerbti verslo lyderius remiasi JAV patirtimi. Šioje valstybėje Verslo šlovės galerijos rinkimus “Junior Achievement USA” organizuoja kasmet nuo 1975 m. Tarp pagerbtųjų – ir asmenys, kurių veikla turėjo didžiulės įtakos mūsų šiuolaikiniam gyvenimui: W. E. Boeing, K. C. Gillette, D. W. Douglas, W. P. Chrysler, W. R. Hewlett, D. Packard ir kiti.

 Prezidentas Valdas Adamkus yra sakęs: „Lietuva – dar jauna laisvosios rinkos pasaulio valstybė. Todėl „Lietuvos Junior Achievement“ iniciatyvos rengti jaunąją Lietuvos verslininkų kartą bei rinkti šalies verslo lyderius vertos paties geriausio įvertinimo. Organizacijos dėka pastebimi ir įvertinami žmonės, kurie kuria krašto gerovę ir stiprina demokratinį valstybingumą. Šios iniciatyvos rezultatas – ne tik jaunimo mokymas bei verslo kultūros ugdymas, bet ir visuomenės pasitikėjimo verslininkais stiprinimas“.

Lietuvoje Verslo Šlovės galerijos laureatais jau yra tapę V. Milaknis, J. Niedvaras, A. Trumpa, A. Bartusevičius, dr. J. Kazickas, V. Šleinota, N. Dumbliauskienė, G. Dusevičius, E. Žvybas, A. Avulis, T. Kučinskas, G. Rimšelis, A. Graičiūnas, T. Juška, A. Zabulis, O. Balžekienė, J. Kvaraciejus, R. Barysas, A. Šikšta, V. Butkus, R. Dargis, V. Kantauskas, K. Šerpytis, E. Vaicekauskienė, A. Žiugžda, V.Bumelis, A. Saladžienė, R. Valiūnas, V.Lašas, I.Laurs ir V.Matijošaitis.