ES finansuoti projektai

Įvykdyti projektai:

 

Kūrybinių industrijų verslumo stovykla mokiniams 2013 m. rugpjūčio mėn. pagal CENTRES (Creative Entrepreneurship in Schools) projektą (www.centres-eu.org)

Plačiau...

 

„Praktinių verslumo ugdymo programų įgyvendinimas“ projektas 2011-2013 m., finansuotas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos

(Projekto SFMIS kodas: VP1-2.2-ŠMM-05-K-02-013)

 

Plačiau...

 

"Geriausių patirčių sklaida, įgyvendinant jaunimo verslumo ugdymo programas" 2009-2010 m. paprojektis

Pagal Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansinių mechanizmų subsidijų schemos „Patirties perdavimo ir bendradarbiavimo ryšių tarp vietinio, regioninio ir euroregioninio lygio partnerių Lietuvoje ir Norvegijoje stiprinimas" programą

Pareiškėjas - „Lietuvos Junior Achievement”, partneriai - Klaipėdos m. savivaldybė, Ungt Entreprenørskap Nordland, Nordland Fylkeskommune

                                             

Plačiau...

  

„Rinkos ekonomikos ir verslumo ugdymo mokymai mokytojams" projektas

Vykdytas 2006-2008 m. (BPD 2.4 priemonė “Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtojimas”)

 BPD esf