PROGRAMOS 11 – 12 KLASIŲ MOKSLEIVIAMS

Finansinis raštingumas, pasirengimas karjerai ir verslumas – pamatinės Junior Achievement kompetencijos, kurioms ugdyti ir buvo sukurtos JA programos.

 

mok bendroves    JA Mokomosios mokinių bendrovės (MMB)medalis

 

Europos Komisijos Įmonių ir pramonės generalinio direktorato pripažinta kaip „Geriausia verslumo ugdymo praktika“. 

 

Tai ne verslo žaidimas ar verslo simuliacija, tai realus verslas, kurį valdydami mokiniai patiria, kaip veikia nuosavas verslas, taiko mokykloje įgytas žinias, mokosi panaudoti savo talentus ir gebėjimus kuriant ir valdant savo įmonę. (9 – 12 klasėms) Daugiau...

Mokymosi ir metodinė medžiaga: mokytojo ir konsultanto knyga, vadovėlis.

 

 

 

KOMPETENCIJOS                        Verslumas skrituliukas  Finansinis raštingumas  puse skrituliuko Pasirengimas karjerai  skrituliukas

 

ekonomika ir verslas

Ekonomika ir verslas (11 – 12 klasėms)

 

„Ekonomikos vadovėlis, toks kaip šis, išmokys jus tam tikro mąstymo būdo, kuris padės jums priimti geresnius, labiau pamatuotus sprendimus.

Dr. Raimondas Kuodis,

Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotojas

Ši programa supažindina mokinius su pagrindinėmis mikroekonomikos, makroekonomikos ir tarptautinės prekybos sąvokomis, reiškiniais ir klausimais, kurie veikia mokinių ir juos supančių žmonių gyvenimą. Programa padeda atsakyti į tokius  klausimus kaip:

   • Kodėl benzino kainos kyla arba krinta?
   • Iš kur valstybė gauna pinigų ir kam juos leidžia?
   • Ar reikia taupyti? Ir kaip taupyti?
   • Kas yra palūkanos, akcijų rinka, infliacija ir daugelis kitų dalykų.

Mokymosi ir metodinė medžiaga: vadovėlis (2 dalys),  užduočių knyga.

 KOMPETENCIJOS                       Verslumas skrituliukas jaunatis  Finansinis raštingumas  skrituliukas Pasirengimas karjerai  puse skrituliuko

 

kelias i sekme

Kelias į sėkmę

Ši programa padeda moksleiviams ugdyti bendravimo, derybų, lyderystės įgūdžius. Jos metu moksleiviai sprendžia komandinio darbo, santykių užmezgimo, etiško įtakos kitiems darymo, etiketo taisyklių laikymosi užduotis. Bando atsakyti į tokius klausimus kaip:

   • Kokia veikla aš domiuosi?
   • Kokia profesija man tiktų?

Moksleiviai sužino, kiek jų turimi bendravimo įgūdžiai atitinka trokštamos įgyti profesijos reikalavimus, rašo savo gyvenimo aprašymus ir praktikuojasi, vaidindami pokalbį su darbdaviu. (11 – 12 klasėms)

Savo galimybes galite sužinoti tik praktikuodamiesi!

Mokymosi ir metodinė medžiaga: mokytojo ir konsultanto knyga, užduočių sąsiuvinis, kompiuterinė programa.

KOMPETENCIJOS                       Verslumas puse skrituliuko  Finansinis raštingumas  skrituliukas jaunatis Pasirengimas karjerai  skrituliukas

 

kaip tapti lyderiu

Kaip tapti lyderiu

 

LJA visakeriopai skatina moksleivius būti aktyviais bendruomenės nariais. Programos metu lyderystės įgytas žinias ir įgūdžius mokiniai pritaiko savo bendruomenės problemai spręsti projekto „Tampu lyderiu“ metu.

Programos metu jie nustato lyderiui būdingus bruožus, tyrinėja vietos ekonomikos raidą ir problematiką,  įgyvendina bendruomeniškumo projektą, lavina lyderiui būtinus įgūdžius. (11 – 12 klasėms)

 

Mokymosi ir metodinė medžiaga:  mokytojo ir konsultanto knyga, užduočių sąsiuvinis.

 

KOMPETENCIJOS                       Verslumas skrituliukas  Finansinis raštingumas  skrituliukas jaunatis Pasirengimas karjerai  skrituliukas

 

titan

JA Titan simuliacija (VEMP analogas)

JA Titan leidžia mokiniams internetinėje platformoje valdyti virtualią įmonę ir veiksmingai jai vadovauti konkurencinėje savo bendraamžių rinkoje.

Dalyvių sėkmė priklauso nuo jų planavimo įgūdžių ir priimamų sprendimų:

   • produkto kainos,
   • gamybos kiekio,
   • investicijų į rinkodarą,
   • investicijų į tyrimus ir plėtrą,
   • skiriamų lėšų labdarai.

Nepaisant pergalių ar pralaimėjimų, dalyviai įgyja supratimą apie tai, kokią įtaką vadovų sprendimai turi įmonės pelnui(9-12 klasės) 
Daugiau...

KOMPETENCIJOS                        Verslumas skrituliukas  Finansinis raštingumas skrituliukas jaunatis Pasirengimas karjerai  skrituliukas

 

JKS logo

„Jaunasis kolega“ projektas

„Jaunasis kolega" – tai partnerystė tarp mokyklos ir įmonės, siekiant padėti mokiniams pažinti darbo ir profesinį pasaulį bei atrasti savo vietą jam

Pagrindinė kasmet vykstančio projekto užduotis – sudaryti galimybę moksleiviams pabendrauti su įvairių sričių specialistais, išgirsti jų istorijas, pamatyti atliekamą darbą iš arti. (9 – 12 klasėms)

Juk neužtenka tik išgirsti, norisi prieiti ir pamatyti!
Daugiau...

KOMPETENCIJOS                        Verslumas puse skrituliuko  Finansinis raštingumas skrituliukas jaunatis Pasirengimas karjerai  skrituliukas